Dominikina modlitba

Ďakujem Pánu Bohu za to,
že nikto z mojej rodiny neochorel na COVID 19
a že sme v poriadku zvládli toto obdobie.

Ďakujem,

  • že sme mohli začať chodiť do školy,
  • že sme mohli znovu chodiť ku starkým,
  • že sme sa mohli stretnúť s kamošmi a ísť na zmrzlinu.

Moja modlitbička za všetkých

Pane Bože, prosím Ťa, splň mi moje prianie.
Daj, aby sa už Corona druhý krát nevrátila
a aby som už išla do školy bez strachu
a aby sme boli všetci šťastní.

Amen.

Vikinka

Vikinkina modlitba

***

Pane Bože,
ďakujem Ti za naše „koráby“.
Prosím o ich ochranu a zdravie celej posádky.

Prosím, aby ten corona pominul
a aby sme sa mohli všetci opäť stretnúť.

Amen

Viki Nogová, 3.C

Laurinkina modlitba

 

Pane Bože, ja ťa prosím,
aby celá moja rodina bola zdravá.
Aj pani učiteľky boli zdravé
a chcela by som ešte aby sa otvorili školy.
A ďakujem, že si nás stvoril.
Ďakujeme, že máme strechy nad hlavami.
Ďakujeme že si náš spasiteľ,
a že si za nás zomrel a všetko zlé môže byť na niečo dobré
a pevne verím, že sa dá všetko do poriadku.

Stelkina modlitba

 

Pane Bože prosíme,
nech Korona odíde.
Škola, krúžky, kamaráti,
nech to opäť všetko platí.
Zaspávam vždy s prosbou veľkou,
vrátiť všetko svojou vierou.

Amen

Modlitba od Stelky H.

Pane Bože,

prajem si, aby skončila táto pandémia,
aby sme sa všetci mali radi a aby sme už boli v škole
a aby naše domy (životy) stáli na pevnom základe.

Amen

Modlitba za zdravie

Viem to Pane, Ty si mocný, aj môj život v rukách máš.
Teba preto vrúcne prosím, svojim deťom zdravie stráž.

Daruj múdrosť zdravotníkom, pomôž v boji s chorobou.
Vylej svoje zmilovanie, pomôž všetkým národom.

Amen.

Modlitba od pani farárky Janky Bosákovej

Modlitba za rodinu

Bože drahý, Pane milý! Zachyť šepot mojich slov.
Dožič, aby dlho žili, žehnaj mojich rodičov.

Žehnaj všetkých u nás doma, veď nás cestou do neba.
Obdaruj nás vierou pravou, neodlúč nás od seba!

Aj keď teraz ťažko je to, trpezlivosť daruj nám,
aby deti radosťou len boli svojich otcov, mám.

Amen.

Modlitba od pani farárky Janky Bosákovej

Modlitba Pánova

Poďme sa spolu modliť modlitbu, ktorú nás naučil náš Pán:

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého.

Amen.